ANNONS

Många anledningar att gå till psykolog

Är du fast i mönster som du inte vet hur du ska ta dig ur? Känner du dig orolig eller nedstämd? Har sorg eller svåra livshändelser drabbat dig?

Psykodynamisk terapi tar sin utgångspunkt i förståelsen för den unika individen snarare än i förväg uppställda manualer. Därför utformas terapin alltid individuellt utifrån den som söker och längden beror på hur omfattande eller begränsat målet man vill uppnå är.

Terapiformen är INTE någon quick fix där man bara plockar bort ett beteende eller en känsla, eller ersätter det med något annat. Istället går man ner lite djupare och arbetar bland annat med hur tidigare erfarenheter formar hur man fungerar i nuet. Att förstå den aktuella situationen mot bakgrund av tidigare erfarenheter. Fokus ligger på känslor och relationer.

Modern forskning visar att psykodynamisk terapi ger god effekt vid många olika slags problematik.

Läs mer om terapin och min praktik på egerlidpsykologitjanst.se

Sofia Egerlid, leg. psykolog