Olustigt - att vilja men inte ha lust Foto: Pontus Lundahl, Scanpix Visa

Fråga Christina: Jag vill ha sex men varför har jag ingen sexlust?

Sex och närhet

Ibland undviker jag min man för att slippa ha sex. Varför vill jag inte?

Läsarfrågan:

I början av vårt äktenskap låg vi med varandra ganska ofta men de senaste sju åren har det också varit upp och ner. Under småbarnsperioden, och sådana har vi haft två, har det varit väldigt sporadiskt. Eftersom jag inte har lust så lider jag inte av det på ett sätt, men när jag vet att min man skulle kunna ha sex mycket oftare om inte jag sagt nej – eller undvikit honom för att slippa sex – så är det ändå ett problem för mig.
På semestrarna har det blivit mer så jag funderar på om det har med ork att göra. Men jag har också märkt att lusten varierar med var jag är i min menscykel. I samband med ägglossning har jag otrolig lust och andra veckor känner jag ingenting. Dessutom skäms jag för att sexet är så fysiskt, att det är min kropp som styr mig och inte min kärlek till honom. Och så tänker man så klart att alla andra har så mycket härligt sex men inte vi.
/ EVA

Christina svarar:

Det är stor skillnad på att inte ha lust för att man inte vill – och att vilja, men inte ha lust. Om man inte vill finns det i allmänhet orsaker till det och det är logiskt att då inte heller ha lust. Men det du beskriver handlar om att egentligen vilja, men inte förstå varför lusten inte infinner sig.

De flesta kan förlora lusten för sex till och från i livet, både kvinnor och män, särskilt om man jobbar mycket och dessutom har fullt upp med att sköta barn och hushåll. Stress och trötthet påverkar dock inte bara sexlivet utan ofta hela relationen, ja, hela livet. Många slår på någon sorts autopilot och betar av alla måsten, men allt som inte hör till måstena får vänta.

Till icke-måstena hör ofta det som är kreativt, som att sjunga, bjuda hem vänner, göra album, odla kryddväxter – och ha sex. Allt sådant som gör att vi känner oss mer levande, som innebär ett utflöde av liv från oss och samtidigt ett inflöde till oss. Det som vi egentligen tycker gör livet glädjerikt lägger vi ofta åt sidan när vi är trötta. Vi tycker oss inte ha den energi som krävs för att liksom starta upp.

När det gäller just sex, så är mitt intryck att trötta kvinnor i något högre omfattning än män upplever sexet som något som tar kraft. Män uttrycker oftare en medvetenhet om att sex ger energi, och att de är medvetna om det förhållandet också när de är trötta. Dessa kvinnor kan känna: ”Åh, nej, ska jag orka det också!” Men, och det är viktigt, när de ibland övervinner sig själva och tillåter sig att bejaka den andres lust, brukar den goda känslan efteråt vara densamma hos båda parter. Man känner sig tillfreds och samhörigheten i relationen har fördjupats.

Undvikandet och nej-sägandet är jobbigt för båda parter. Inte alla finner sig med jämnmod i att bli avvisade av sin älskade. Det är lätt hänt att man börjar söka fel hos sig själv eller att bli sur och börja klandra den andre. En missnöjd partner ökar inte lusten hos den andra, i stället känner man sig mer pressad – och misslyckad. Även om det generellt kan vara en något högre tröskel hos kvinnor inför att ha sex när man är trött, är det i allmänhet ingen god lösning för någon av parterna att bara ”ställa upp” ändå . Det handlar mer om att förändra sin inställning, att ibland tillåta sig att vilja fast man är trött. Att vara lite ”oförståndig”.

Minskad lust kan även bero på viss medicinering, oro, dåliga relationer, att man har sex på sätt som inte fungerar bra för en, konflikter eller tidigare saker man varit med om som sedan kan påverka sexualiteten på olika sätt.

Men din gissning att det i ditt fall handlar om trötthet styrks ju av att det ser annorlunda ut när ni har semester, när livet inte är så inrutat. Lite mer långsiktigt kanske ni därför kan fundera över hur ert liv ser ut just nu. Kanske finns det alternativa sätt att leva sitt liv och fördela sin tid?

Många kvinnor beskriver att de, precis som du, kan känna en ökad sexuell lust vid tiden för ägglossning, just när man är som mest fruktbar. Naturen hjälper oss att förstå hur den komplicerade fortplantningen fungerar. Det är väl bra att kunna använda den tiden till att vara tillsammans lite mer!

För vi inte bara har kropp, vi är kropp. Vi är fysiska personer och det finns ingen som helst anledning att känna skam över det. Både lusten och de andra känslorna bor i våra kroppar. Det är alldeles som det ska. Att kärleken finns där, samtidigt, blir till ett skydd mot att känna sig utnyttjad eller att själv se den andre som ett objekt.

Kärleken medverkar till att den sexuella upplevelsen kan mynna ut i en god känsla av samhörighet, ömhet och värme. Sex inom en kärleksrelation ger en helt annan eftersmak än det sex som sker utanför kärlekens sfär.

Christina Halldorf,
terapeut

Läs mer: Vi vill ha sex olika ofta, vad ska vi göra?

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS