Alf B Svensson: Vad ska du göra med resten av ditt liv?

Må bra Vardagsliv

Det viktigaste för den som vill ha ett meningsfullt liv är att vi vårdar våra relationer.

När jag fyllde 65 funderade jag mycket på vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Antingen skulle­ jag leva ett år till eller bli 101 år som min mamma blev. Vad skulle jag göra av all tid? Vad skulle jag göra med mina pengar och den livserfarenhet jag hade? Eftersom jag ville ha ett meningsfullt liv även som pensionär läste jag vad lyckoforskarna kommit fram till. De har funnit att trots att vår levnadsstandard har fördubblats under de senaste 50 åren är vi inte lyckligare. Hur fint vi bor och om vi kör Tesla och BMW spelar inte så stor roll. Visst kan en ny mobil och nya kläder göra oss lite lyckliga, men bara under ett år. Sedan är vi lika lyckliga eller olyckliga som vi var innan.

Visste du att vi är som allra lyckligast är vi när vi är mellan 65 och 75 år? Män och kvinnor är lika lyckliga. Kvinnornas lyckonivå går emellertid mer upp och ner, än männens. De som är friska är som grupp lite lyckligare än de som är sjuka. Samtidigt finns det många svårt sjuka som är lyckligare än de som är kärnfriska. När vi gifter oss blir vi lyckligare, men bara under två år. Sedan fortsätter hälften att vara lyckligare. Den andra hälften är mer olyckliga och skiljer sig efter några år.

Livet är inte rättvist. En del föds med fler lyckogener. De har ett starkare psyke och klarar livets kriser och utmaningar bättre. Andra är mer känsliga och sårbara. Oavsett vilka gener du och jag har kan vi få ett bra liv. Lycka är något vi får på köpet när vi lever ett rikt och meningsfullt liv. Den fråga vi därför ska ställa oss är vad som gör livet rikt och meningsfullt.

Forskare säger att det allra viktigaste för den som vill ha ett rikt och meningsfullt liv är att vi vårdar våra relationer. Framför allt i familjen­ men också till våra vänner. Vi ska också lära oss att vara tacksamma och att inte ta allt för givet. Vi ska bry oss om andra och hitta en livsuppgift. Vi ska också förlåta andra och oss själva och utveckla vår andlighet. Enligt Världshälsoorganisationen är den existentiella hälsan lika viktig som vår fysiska och psykiska hälsa för hur vi mår.

Egentligen är det här inget nytt. Mycket av detta lärde jag mig redan i söndagsskolan. Men ändå, nu börjar snart ett nytt år. Kanske skulle du och jag fundera ett varv till. Vad vill vi göra med resten av vårt liv? Antingen vi bara lever ett år till eller blir 101 år.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS