Foto: Clem Onojeghuo Visa
Alf B Svensson. Foto: Natanael Johansson Visa

Tio tecken på att ni har det bra i ert förhållande

Parrelationen

Besiktiga regelbundet ert äktenskap för att se på vilka punkter det behöver service.

Att regelbundet besiktiga bilen är en god investering. Vi upptäcker och kan åtgärda brister och fel som annars kunde sluta med en olycka eller en omfattande och dyr reparation. Att regelbundet besiktiga sitt äktenskap för att se på vilka punkter det också behöver service är en ännu bättre framtidsinvestering. När besiktigade ni ert äktenskap sist? De gånger ni under ett gräl påpekar alla felen hos varandra är inte en kontrollbesiktning.

När vi köpt en ny bil behöver vi inte besiktiga den under de första åren. I en kärleksrelation är det tvärt om. Risken att det uppstår problem är störst under de första åren, i synnerhet om vi då också fått barn. Då behöver vi besiktiga vår relation flera gånger varje år. Om vi tar tag i problemen i tid räcker det ofta med en mindre service.

En bil besiktigas på ett stort antal på ett stort antal olika punkter. Ni behöver bara besiktiga er relation på de här tio punkterna som är de som betyder allra mest om man skall få ett lyckligt och hållbart äktenskap.

Semestern är ofta den bästa tiden under året att göra en besiktning. Då har vi mer tid och har det ofta bra tillsammans. Det gör att besiktningen sker i en positiv anda. Gör besiktningen var för sig och jämför sedan era svar. Siffran 1 betyder att du tycker att det fungerar bra, 2 att det är vissa problem och 3 att du tycker det är ett stort problem. Har ni nästan bara ettor är er relation i utmärkt skick. Har ni en del tvåor behövs det service på vissa områden. Har ni flera treor är det körförbud. Ni måste genast ta tag i problemen och kanske också söka hjälp.

Om del är många fel på bilen kan det vara god ide att byta bil. Om det inte fungerar i ett äktenskap är det emellertid sällan en bra ide att byta partner. Risken att den relationen också spricker är stor. Bli inte förvånade om hon har fler tvåor och treor än han. Kvinnor är mer kvalitetsmedvetna och ställer högre krav för att vara nöjda. När ni gjort vad ni kunnat för att få det bättre tillsammans så glöm inte bort att också göra en efterkontroll.

Kan du stämma in i samtliga följande punkter så är det ett tecken på att mycket fungerar i er relation. Om du tvekar, kanske det är dags att ta reda på orsaken till problemet och jobba lite extra på den punkten:

1) Vi ger varandra tid och uppmärksamhet.

2) Vi har roligt tillsammans.

3) Vi har lätt för att prata med varandra, lyssna och förstå varandra.

4) Jag är nöjd med arbetsfördelningen i vårt hem.

5) Vi har upptäckt varandras kärleksspråk och jag får den kärlek och uppmuntran jag behöver.

6) Vi accepterar att vi är olika och retar inte upp oss så ofta på varandra.

7) Vi bestämmer ungefär lika mycket. Ingen dominerar.

8) Vi grälar sällan om pengar, barnens fostran och arbetsfördelningen.

9) När det uppstår konflikter kan vi ofta hantera dem på ett bra sätt.

10) Vi har ett bra sexliv.

Läs också: Vilket är ditt kärleksspråk? Gör vårt test!

 

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS