Vi behöver många vänner - och dela med oss av dem

Blogg Släkt och vänner

Människor är sociala varelser – vi hör ihop, behöver och påverkar varandra. Vi är ämnade för relationer. När vi har anknytning till en grupp och känner ansvar för andra människor ger det en känsla av syfte och mening, vilket leder till att vi tar bättre hand om oss själva och tar färre risker.

Vänskap stärker immunförsvaret och den mentala hälsan. En studie visar att vuxna med starka sociala kontakter lever i genomsnitt 3,7 år längre än de som har svaga sociala kontakter.

Ett av de största hoten mot hälsan i vårt samhälle är den ensamhet vi inte väljer själva. En studie visar att social isolering är lika farligt för hälsan som välkända riskfaktorer som rökning och alkoholmissbruk och farligare än exempelvis fetma och stillasittande.

I dagens samhälle kan vi få motion och kultur på recept och det är bra. Kanske är det även dags för vänskap på recept?

Oavsett om vi lever i en parrelation eller inte, lever nästan alla människor i vänskapsrelationer. Många av oss lever längre tillsammans med våra goda vänner än med vår partner (som i och för sig också kan vara en god vän). Ändå är det ofta den romantiska kärleken som hyllas och beskrivs och inte vänskapen.

Grekiskan har två ord för kärlek: agape och eros. Agape är den kärlek som har med tillit, vänskap och medmänsklighet att göra. Begreppet erotik kommer från Eros, kärleksguden i den grekiska mytologin. Den erotiska kärleken har med sexualitet, sinnlighet och sensualism att göra.

Erica Falkenström, fil.dr. i pedagogik och forskare, skriver: ”Det vackra i erotiken riskerar, precis som personkärnan i människovärdet, att utplånas när människor vänder agape ryggen.”

Tillit, vänskap och medmänsklighet – livsnödvändiga ingredienser i våra liv. Vad skulle livet vara utan dessa tre?

En kvinna berättade i samband med en föreläsning att hon har en vän för varje känsla: en som hon kan ringa till när hon är glad, en annan som hon kan vända sig till när hon är ledsen, en tredje som hon kan vara orolig tillsammans med. Tänk att vara den vän hon hör av sig till när hon är arg!

När det gäller vänskap tror jag verkligen på team-tanken. Det är orealistiskt att tro att en person kan fylla alla våra olika behov. Precis som en kropp med olika kroppsdelar och funktioner, utgör vänner också ett team som berikar varandra och tillför varandra olika saker, exempelvis humor, kreativitet, omsorg, ärlighet, stillhet, aktivitet, insikt och utmaningar.

Det sägs att den bästa gåva vi kan ge våra vänner är våra vänner. Låt oss ta en stund och fundera på hur det står till med våra vänskapsrelationer. Om vi har förmånen att ha många goda vänner: låt oss tänka på dem som inte har så många. Kanske kan vi dela med oss av våra vänner till dem?

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS