Gud hjälper dig även när du inte ser

Må bra Livet med Gud

När livet inte blir som vi tänk ska vi inte dra oss undan.

Ibland hör vi fantastiska predikningar om hur Gud helar människor från livshotande sjukdomar. Eller hur människor med trassliga liv helt plötsligt förvandlas och blir en helt nya människor. Men vi hör sällan en predikan om var Gud finns när livet inte blir som vi tänkt. När ett efterlängtat barn dör vid förlossningen. Eller om när en ung mamma får en obotlig cancer.

Att livet inte blir som vi tänkt fick också lärjungarna uppleva. Jesus, som de lämnat allt för att följa­ var nu korsfäst, död och begraven. Skulle samma öde nu drabba dem?

När livet inte blir som vi tänkt undrar vi varför. Vad har vi gjort för ont för att detta ska drabba oss? Vi jämför oss med andra och tycker att livet är fruktansvärt orättvist. Gud verkar vara både döv och stum. Han varken hör eller svarar på våra böner. Det blir inte lättare när någon from person säger att nog finns en mening med det som hänt.

Här är några tankar till en predikan som jag hoppats få höra men ännu inte har hört. För mig skulle en sådan predikan vara minst lika trosstärkande som att få höra om alla under som skett oftast i en annan del av världen.

I stället för att gripa in och göra ett under sänder Gud ofta människor till vår hjälp. I väntan på det stora undret är vi ofta blinda för alla små under och bevis på Guds omsorg om oss.

När livet inte blir som vi tänkt ska vi inte dra oss undan och bära alla tvivel och frågor inom oss. Lärjungar på väg till Emmaus berättade för Jesus om sin sorg och förtvivlan. Tomas var öppen med sina tvivel, trots att han nog då kände sig som den allra sämsta lärjungen.

Allt som händer är inte Guds vilja. Det finns inte en mening med allt som sker. Men det som hänt kan i bästa fall få oss att växa, mogna som människor och söka oss närmare Gud.

Gud finns vid vår sida mitt i det svåra. Även om vi inte upplever det. Precis som Jesus gick bredvid de ledsna och förvirrade lärjungarna på vägen till Emmaus även om de inte förstod att det var han. Han har lovat att visa en utväg och att våra prövningar inte ska bli oss övermäktiga.

Du som drabbats kan kanske med dina erfarenheter bättre än andra hjälpa de som också upplevt att livet inte blev som de tänkt.

Visst är det fantastiskt med de under Gud ibland gör. Men ibland är det ett större under att vi mitt i allt bevarar tron.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS