Alf B Svensson Foto: Natanael Johansson Visa

Lär barnen ta ansvar, nu!

Tonåringar Barnuppfostran

De växer upp i ett av världens bästa länder och har alla möjligheter att göra goda livsval.

Allt fler elever på gymnasiet skolkar och får därför inget studiebidrag. När man i Rapport frågade en expert från Skolverket vad vi ska göra handlade alla hennes förslag om vad skolan och samhället skulle göra. Inte ett ord om att ungdomar som snart är myndiga måste lära sig att ta ansvar för sin utbildning och sitt liv.

Det är bara exempel på flykten från personligt ansvar i dagens samhälle. Det är alltid någon annans fel. Det är inte mitt fel att jag skolkat från skolan, att mitt äktenskap sprack, att jag är arbetslös eller sitter fast i ett missbruk. Det är skolans fel, föräldrarnas fel eller samhällets fel.

När jag började som skolpsykolog sa föräldrarna till sina barn att de måste anstränga sig mer och ta skolan på större allvar om de fick dåliga betyg. När jag 40 år senare slutade jobba anklagade många föräldrar lärarna. Det var deras fel om barnen fick dåliga betyg.

Det är bra att vi fått en FN-konvention om barns rättigheter. Men det skapar problem för våra barn, för oss föräldrar och för samhället om vi inte lär våra barn att de också har skyldigheter och måste ta ansvar för sitt liv.

Redan vid tidig ålder är barn kompetenta och kan ta ansvar. Bara vi lär och uppmuntrar dem att göra det. Att inte ställa krav och lära barn att ta ansvar är att inkompetensförklara dem.

Läs också: Fostra dina pojkar att bli män som inte begår övergrepp

Att skylla ifrån sig är något vi lär oss tidigt. När vi uppmanar våra barn att sluta bråka skyller de ifrån sig och säger att det inte var de som började. Vi vuxna är vi inte mycket bättre. När vi får kritik av vår partner drar vi fram hans eller hennes dåliga sidor i ställer för att ta ansvar för våra handlingar.

Vi måste lära våra barn att de inte bara har rättigheter. De har också skyldighet och måste ta ansvar för sitt liv. De växer upp i ett av världens bästa länder och har alla möjligheter att göra goda livsval. Även om vissa barn på grund av vilka föräldrar de haft, var de bor och vilken skola de går i har svårare att göra goda val. Men de har alla möjlighet att välja. Vi föräldrar ska givetvis ställa upp för våra barn. Men vi måste också lära dem att ta ansvar för sitt liv och göra goda livsval.

De kan välja mellan det som bara ger en kick just nu och det som är bra i längden. De kan välja mellan att falla för en frestelse eller motstå den. De kan försöka nå sina mål eller ge upp när det tar emot. Sedan får de ta konsekvenserna av sina livsval och kan inte skylla ifrån sig. Eller som mina föräldrar sa – Som man bäddar får man ligga.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS