Marina Andersson, barnpastor, Gränna pingst. Visa

Marina Andersson: Därför är kyrkan viktig för barnen

Föräldraskap Barn och tro

Barn behöver kyrkan som en plats där de får undervisning ur Bibeln, men också som en plats där de blir sedda och får social träning Det menar barnpastor Marina Andersson.

Hur får man med sig barnen till kyrkan? Det är en fråga som många kristna föräldrar ställer sig. I vissa familjer är varje söndag en brottningskamp som slutar med att alla blir sura.

För att ge motivation till de föräldrar som kämpar med att få med barnen till kyrkan, tar vi i dag ett steg tillbaka och ställer oss frågan: Varför ska barn gå till kyrkan? För barnpastor Marina Andersson kommer det första självklara svaret snabbt:

– Alla barn har rätt till en personlig tro enligt FN:s barnkonvention. Kristen tro får man genom att lyssna till ordet och det får man göra i kyrkan. Därför tycker jag att barn behöver kyrkan.

För att barn ska kunna ta till sig av bibelundervisning måste man först göra kyrkan till en plats där de känner sig sedda och trygga, menar Marina.

– Ingen människa vill känna att man kommer till ett anonymt rum. Man måste känna att man blir bekräftad. Därför börjar jag ofta mina samlingar med någon form av runda där man får säga sitt namn och ibland någon lek.

Men det är inte bara i söndagsskolan som barn kan få bekräftelse och känna sig sedda.

– Alla vuxna i kyrkan är viktiga här. Barn känner så väl om de är viktiga eller om de blir ignorerade. Hälsa på barnet och visa att du ser honom eller henne som en tillgång.

DagenTV | ”Det roligaste i vår kyrka är söndagsskolan”

Mötena med andra män­niskor är också en del av varför kyrkan är så viktig för barn, menar Marina Andersson.

– Vi lever ju i dag i ett ganska snävt samhälle där vi allt mer umgås bara med dem i våra egna sociala kretsar, med ganska lika förutsättningar och samma intressen. Då är kyrkan fantastisk. Här möts vi fast vi kan vara helt olika, men i tron är vi syskon.

En del av Marina Anderssons tjänst innebär att hon är pastor på en högstadieskola. Många av tonåringarna hon möter tillbringar stora delar av sin fritid framför en skärm och tvingas inte så ofta att öva på det sociala samspelet.

– För vissa blir det ett problem. Det märks extra tydligt när de ska börja i sjuan och ska försöka finna sig till rätta i en helt ny klass. Man är inte van.

I en sådan tid, tror Marina att kyrkan är en extra tillgång för barnen. Församlingen erbjuder varje vecka möten med människor IRL. Människor som dessutom kan visa ditt barn att man kan leva ut kristen tro på olika sätt och inte bara på det sätt som du som förälder gör.

– När barnen i vår söndagsskola sitter i en ring och turas om att be exemplifieras en massa olika sätt att be. Det skapar en känsla av att det är okej att vara den man är.

Kyrkan är dessutom fantastisk som plats för barn att utveckla sina talanger. När många människor är tillsammans kan man göra så mycket mer, menar Marina Andersson. Musiken är ett tydligt exempel.

– I min kyrka finns två killar där den ene spelar bas och den andre spelar trummor. Nu kan de vara med tillsammans med de vuxna i vårt lovsångsband.

Så hur ska man tänka om ens barn inte alls vill gå med till kyrkan?

– Fortsätt att gå till kyrkan och engagera dig! Det sista du ska göra är att retirera och sluta gå själv. Som förälder kan man alltid visa med sitt eget liv.

Läs mer: Fem sätt att få med sig barnen till kyrkan

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS