Maria och Mattias Ottestig. Visa
Mia och Samuel Sjöö. Foto: Privat Visa
Frida och Samuel Rönnbrink Visa

Så gör vi för att få med oss barnen till kyrkan

Föräldraskap Tonåringar Barn och tro

Vi frågar tre gifta par: Hur viktigt är det för er att barnen följer med till kyrkan?

Maria och Mattias Ottestig, föräldrar till fyra barn på 3, 6, 9 och 10 år:

Det är viktigt. Våra barn är ännu relativt små, så det går förhållandevis lätt att följas åt som familj. Men det händer att de uttrycker att de hellre vill vara hemma. Sådana söndagar är vi lite extra noga med att packa ned roliga saker som vi vet att barnen gillar och som de kan få greja med i kyrkan. Barnen kan, precis som vi, uppleva besöken olika. Ibland tycker de att det är roligt och ibland tråkigt. Vi bekräftar dem i att det är så det är. Vi vill förmedla att man kan ha kyrkan som en vana, då slipper man vakna upp söndag morgon och fundera över hur man känner, för känslor kan ju variera. Vi vill visa barnen att kyrkan finns där som en stor gemenskap som ger stadga åt vår tro och som man kan vila i. I kyrkan kan barnen också få se att vi är fler som tror. Sedan är det inte självklart att det är antalet barn i församlingen som avgör hur bra våra barn trivs, utan vi har märkt att sättet de vuxna möter våra barn på är nog så avgörande.

Mia och Samuel Sjöö, föräldrar till tre barn på 17, 23 och 27 år: 

I vår familj har kyrkobesöken varit en naturlig del av livet. Vi har aldrig tvingat med våra barn till kyrkan, men vi har förklarat vikten av att gå till en kyrka. Våra barn har varit med i många olika kyrkor i landet när vi har varit ute och haft barnmöten. När barnen är små är gemenskapen med kompisar i kyrkan viktig. Läger är viktiga, och där gör många barn också sina första andliga upplevelser. Det bidrar till att tron blir en verklighet för barnen. De måste få uppleva Jesus själva. Om man vill ge sin tro vidare till sina barn kan man inte enbart lägga ansvaret på kyrkan och dess ledare. Största ansvaret har föräldrarna. Det är vi som med vårt sätt att leva är barnets viktigaste förebilder. I vår familj har vi bett med barnen och för barnen. Vi har pratat om personliga upplevelser, bönesvar och om spännande bibelberättelser.

Frida och Samuel Rönnbrink, föräldrar till fyra barn på 4, 13, 15 och 17 år:

Vi vet att för alla i familjen är det viktigt att gå till kyrkan. Vi, inte bara barnen, behöver ta del av gemenskapen, tillbedjan och höra undervisningen. När barnen var mindre gavs de inte direkt något alternativ till att följa med, men nu när de är lite äldre, finns det tillfällen då barnen vill eller behöver göra något annat. Så är det ju för oss alla. För oss har det varit viktigt att inte alltid säga nej till andra saker om det krockar med kyrktid. Då finns en risk för att barnen förknippar kyrkan med något negativt, något som står i vägen för annat. I vårt fall har barnen oftast velat följa med till kyrkan, där har de vänner och känner sig hemma. För oss är kyrkan så mycket mer än bara gudstjänsten, det kristna livet är framför allt resten av veckan. Vi försöker inkludera tron i vardagen för barnen och både tala om och försöka leva ut det vi lär i kyrkan.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS