”Undvik att vara ensam vuxen med ett barn” Foto: Claudio Bresciani, TT Visa

Maria Furusand: ”Undvik att vara ensam vuxen med ett barn”

Föräldraskap Tonåringar

Sommaren närmar sig och med den många kristna barnläger. Men vårens svarta rubriker om övergrepp mot barn skapar oro. Därför är det viktigt att som församling arbeta aktivt för att förhindra övergrepp.

Det rapporteras om det nästan varje vecka – våld och övergrepp mot barn. Det som inte får hända, händer hela tiden. I vår har många rubriker handlat om den 21-årige mannen som misstänks för grova våldtäkter och grova sexuella övergrepp mot ett stort antal barn i Småland. När nu sommaren närmar sig och många församlingar anordnar barnläger är det därför viktigt att tänka på hur man kan förhindra övergrepp, anser Madeleine Sundell som leder Frälsningsarméns arbete I trygga händer med målet att förebygga och motverka övergrepp.

– Många tänker att de inte behöver ta tag i detta eftersom det inte sker i deras verksamhet. Men om du inte har kunskap att identifiera övergrepp vet du ju inte om det sker eller inte, säger hon.

”I trygga händer” har funnits sedan år 2000 och Frälsningsarmén har tillsammans med scoutrörelsen varit en föregångare i att jobba med de här frågorna inom kyrkan. Alla som kommer i kontakt med barn och unga inom Frälsningsarmén måste gå en heldagsutbildning som består av interaktiva övningar och scenarios.

– Vi pratar om tre steg för att förhindra övergrepp: identifiera, reagera och agera. Alla ska veta vilka riktlinjer som gäller, säger Madeleine Sundell.

Riktlinjerna handlar till exempel om att alltid vara två ledare vid varje aktivitet, att vara på ljusa och öppna ytor och att tänka igenom noga och ha tillstånd innan man tar och publicerar bilder på barn och unga.

– Har man inte kommit så långt är det viktigaste att lyfta frågan och börja prata om hur man kan skapa en trygg miljö för barnen, säger Madeleine Sundell.

Sedan i december i fjol kan ideella föreningar begära ett utdrag från polisens belastningsregister­ på de personer som regelbundet­ kommer i kontakt med barn och unga inom deras verksamhet. Utdraget visar bara vissa brott, som sexualbrott och annan grov brottslighet. Inom Frälsningsarmén är det sedan dess obligatoriskt för alla som regelbundet medverkar i barnverksamheten att visa upp ett utdrag. Det gäller både anställda och ideella, nya och gamla ledare samt föräldrar.

– Vi tycker att det är enklare att säga att alla ska lämna in ett utdrag. Då blir ingen misstänkliggjord. Tyvärr vet vi också att de flesta övergrepp mot barn sker av någon som de känner, säger Madeleine Sundell och fortsätter:

– Men vi ger tolkningsmöjligheter till det lokala sammanhanget. Det här ska inte hämma eller förstöra, bara hjälpa.

Maria Furusand är barn- och familjepastor i Folkungakyrkan i Stockholm och barn- och familjesamordnare inom EFK. Hon har nyligen börjat jobba med de här frågorna i sina sammanhang. Hennes barnledargrupp ska snart gå en kurs med I trygga händer och hon har förberett dem på att de snart kommer att få lämna in ett utdrag från belastningsregistret.

– Jag har bara fått positiva reaktioner från mina ledare. Föräldrarna lämnar ju ifrån sig det viktigaste de har till oss och då känns det såklart viktigt att vi tar ansvar för de här frågorna i församlingen, säger Maria Furusand.

Efter att ha ringt runt till några olika församlingar vet hon att flera av hennes barn- och familjepastorskolleger också har börjat jobba med frågan.

– Alla jag har pratat med tycker att det är viktigt, men det är ett ganska stort arbete och inte självklart exakt hur man ska göra, säger hon.

Men Maria Furusand tror inte att det kommer att bli svårare att hitta ledare till barn- och ungdomsverksamheten efter att de börjar begära ett utdrag från belastningsregistret.

– Nej, jag tror tvärtom att man som ledare känner att det är viktiga frågor som tas på allvar.

 

Fakta:

 • Fem råd för säkrare barnläger
 • Tänk på detta för att förebygga övergrepp:
 • Börja med att medvetandegöra frågan bland ledarna. Om ni har möjlighet, gå en gemensam kurs för att lära er att se och agera mot övergrepp.
 • 2 Skapa gemensamma förhållningsregler kring hur ni skapar en trygg och säker miljö för barn och unga som alla känner till.
 • 3 Försök att alltid ha minst två vuxna ledare med i grupper. Undvik att vara ensam vuxen tillsammans med ett barn. Vid ett enskilt samtal eller liknande, informera hela det övriga teamet om var ni är och vad ni ska göra.
 • 4 Använd ljusa och överblickbara lokaler.
 • 5 Begär ut ett utdrag från polisens belastningsregister på alla dem som regelbundet kommer i kontakt med barn och unga i församlingen eller på läger.
 • Källa: I trygga händer
 • Kontrollera alltid om barn– och ungdomsledare dömts för brott
 • 1 Be alla barnledare fylla i och skicka in blanketten som gäller utdrag från belastningsregistret för föreningar med mera som arbetar med barn som finns på polisens hemsida.­ Sedan i december i fjol har ideella föreningar rätt att begära ett utdrag från polisens­ belastningsregister på dem som regelbundet kommer i kontakt med barn och unga inom deras verksamhet.
 • 2 Eftersom det bara går att beställa ett utdrag på sig själv, skickas brevet­ hem till den person det gäller. Handläggningstiden är i normala fall två veckor, men kan bli längre.
 • 3 Barnledaren bör överlämna kuvertet osprättat. Orsaken är att det annars finns möjlighet att manipulera innehållet. Bara den eller de som ansvarar för att tillsätta uppdraget har rätt att se utdraget.
 • 4 Läs vad som står i utdraget, för att sedan kunna ta ett beslut om hur innehållet eventuellt påverkar det kommande uppdraget. I det specialdesignade utdraget för ideella föreningar finns enbart vissa brott med, som sexualbrott, barnpornografibrott, mord, grov misshandel och grovt rån.
 • 5 Förstör registerutdraget eller ge tillbaka det till den det handlar om. Utdraget får enligt lag inte sparas av någon annan än personen det gäller. Församlingen får som mest dokumentera att registerutdrag har visats upp, inte vad det stod.
 • Lär dig mer:
 • Ladda ner boken ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer” på Sveriges kristna råds hemsida. Den innehåller bland annat handfasta råd kring hur man kan jobba för att undvika övergrepp.
 • Ladda ner skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp” från svenskakyrkan.se/sexovergrepp. Den innehåller bland annat konkreta riktlinjer och handlingsplaner, resonerande­ och juridiska texter­ samt intervjuer och faktarutor.­
 • Gå Scouternas webbkurs ”Trygga Möten”. Genom den får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.
 • Beställ en heldagskurs till din församling eller ditt sammanhang av Frälsningsarméns medarbetare inom I trygga händer. På kursen får deltagarna genom interaktiva övningar och scenarios lära sig hur de kan motverka övergrepp.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS