Bibelns 7 bästa tips om vänskap

Släkt och vänner

Vänskap är härligt och ibland krångligt. Vi använder oss ofta av Bibeln när det handlar bröllop och kärlek mellan par, men den har också mycket att lära oss om vänskapsrelationer. Fixa kärlekens redaktion har tagit fram sju tips på hur du med hjälp av Bibeln kan bli en bättre vän.

1. Låt vänskapen börja i Guds kärlek

”Ty så älskade Gud världen att han gav oss sin ende son”, står det i Johannes­evangeliet 3:16. Guds kärlek börjar med att han älskar oss, för Gud är kärlek och vi är bara människor. Vi kan aldrig kräva av en annan människa att den ska älska oss på det ovillkorliga sätt som Gud gör. Om vi tror det finns det en risk att vi kväver vänskapen och att den andre kommer att känna sig otillräcklig. Om vi däremot först landar i att Gud redan älskat oss, med en kärlek som är bredare, längre, högre och djupare än vi kan förstå, kan vi slappna av i relationen till varandra.

Läs mer: Vuxen vänskap – hur gör jag?

2. Locka dina vänner att gå på vattnet

Har du en kompis som inte utnyttjar sin potential? Kanske har du hört din vän klaga över ett jobb där han eller hon inte trivs eller kanske har hon eller han uttryckt en längtan efter nya utmaningar. Ibland kan vi behöva ge varand­ra mod att våga ta ett steg ut i det okända. Jesus kal-lar sina lärjungar för vänner. När lärjungen Petrus såg Jesus komma gående på vattnet uttryckte han en önskan om att få testa själv och Jesus säger åt Petrus att prova. När han misslyckas finns Jesus där och drar upp honom på fötterna igen.

3. Sluta jämföra dig med dina vänner

Att jämföra sig med sina vänner kan leda till avundsjuka, missunnsamhet och fnurror på relationstrådarna. I Psalm 139 står det att Gud vävde människan i moderlivet. Insikten om att vi var och en är skapade utifrån en gudomlig tanke gör det lättare att acceptera och bejaka våra olikheter. Då kan du glädja dig över att dina vänner gör framsteg utifrån de talanger och gåvor de fått, samtidigt som du kan känna dig lugn och nöjd med den du är.

Bibeln visar också att vi människor kan göra saker utifrån vår unika talang eller erfarenhet. Vi måste inte göra saker på samma sätt som andra. Kung Saul tyckte att David skulle bära den rustning som han själv brukade bära, men Davids erfarenheter och talanger såg annorlunda ut än Sauls och David tog fighten med sin egen slangbella. Och lyckades.

Läs mer: Malin Aronsson: Min kontaktlista suger

4. Var snabb att förlåta

”Förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus”, skriver Paulus till församlingen i Efesos. Detta med förlåtelse återkommer genom Nya testamentet, som en förutsättning för mänskliga relationer. Jesus säger att vi ska förlåta varandra 7 gånger 70 gånger. Själv visar han sig vara beredd att både förlåta och ge sina vänner fullt förtroende igen. Efter att vännen Petrus förnekat Jesus tre gånger strax före korsfästelsen får Petrus en ny chans att visa sin kärlek till Jesus vid Gennesaret sjö. Sedan får Petrus uppdraget att vara en herde för hans får.

5. Säg sanningen till dina vänner

Vikten av att tala sanning är ett annat tema som återkommer genom hela Bibeln. Allt ifrån det åttonde budordet som handlar om att inte bära falskt vittnesbörd mot vår nästa till Jesu ord om att sanningen ska göra oss fria. I en trygg vänskapsrelation kan vi ibland behöva hjälpa varandra att se sanningen om saker som är fel. Om man vet att något sägs utifrån vänskaplig kärlek brukar relationen klara den tillfälliga spänning som kan uppstå. Det finns lägen när det är schysstare att säga ifrån än att tiga. För som det står i Ordspråksboken 27: ”Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra.”

6. Stanna kvar när det krisar

När vi talar om vänskap och relationer i dag tenderar vi att dela upp män­niskor i sådana som ger energi och sådana som tar energi och vi uppmanas ofta att se upp för de så kallade energitjuvarna. Men Bibeln är full av män­niskor som går igenom både bra och dåliga tider och här uppmanas vi i stället att vara trofasta. Ett exempel på sådan vänskap är den mellan den äldre Noomi och hennes svärdotter Rut. När Noomi gick igenom en stor kris och förlorade sin man och sina söner valde Rut att stå kvar vid hennes sida. Ruts liv blev sedan ett slags bevis för att trofasthet lönar sig i längden.

7. Utnyttja bönen

”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske Fader”, säger Jesus i Matteusevangeliet. Det finns alltså en särskild styrka i en bön som två vänner ber tillsammans, och den som någon gång har provat vet också att det gör något särskilt med relationen. En väns förbön kan även vara en bonus i en relation mellan vänner där bara den ene tror. Bär varandras bördor står det i Galaterbrevet, och även den som inte har en egen gudstro kan känna sig buren av en kristen vän som säger ”Jag ber för dig”.

Läs mer: Så kan vänskapsrelationen få nytt liv

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS