Fråga psykologen: Skadas barn av att se på våld?

Föräldraskap Barnuppfostran

I morse vaknade jag av att min åttaårige son satt och tittade på filmen Lego ninjago på Youtube. Där var fullt med kinesiska andar, drakar, zombies och små djävlar i avgrunden. Det känns inte bra att han ska titta på sådant. Problemet är bara att om jag förbjuder dessa filmer och program hemma, så kommer han ändå att titta på dem på fritids och hos vänner. Hur skadligt är det egentligen för honom, och hur ska jag som förälder göra? Hanna H

Psykolog Alf B Svensson svarar: Forskarna har funnit att barn som ser mycket våld och spelar våldsamma dataspel är mer aggressiva än andra. Än så länge är det dock oklart om sambandet beror på att aggressiva barn väljer att konsumera våld på tv och i spel, eller om det är detta som gör dem våldsamma. Men forskare är överens om att risken att barnen påverkas är större om de har ADHD, dålig självkänsla och beteendeproblem eller kommer från familjer med problem.

Flera kända hjärnforskare från Karolinska Institutet hävdar att det finns en risk att barn som konsumerar mycket våld får sämre impulskontroll, eftersom dataspelen belönar beteenden som är helt förkastliga i det vanliga livet. De tror också att det finns en risk att barnen kan få mindre empati och sämre förmåga att reflektera över vad som är rätt och fel.

En fråga vi föräldrar bör ställa oss är vad de lägger mindre tid på om de bara sitter vid datorn. Undersökningar visar att de lägger ner mindre tid på att läsa läxor och på olika sportaktiviteter.

Förmodligen är det en orsak till att vi nu har så många överviktiga barn. Vi får också sämre kontakt med våra barn. De utvecklar inte heller sin sociala förmåga ”in real life”.

Du undrar om det är rätt att förbjuda din son att titta på filmer du inte gillar. Detta är en osäkerhet du delar med många.

En förälder frågade mig nyligen om hon hade rätt att kräva att hennes tioåriga dotter stängde av sin mobil på natten. Vi har ju fått en FN-konvention om barns rättigheter. I vårt föräldraansvar ingår dock också att styra och påverka, även när det gäller våra barns medievanor. Allt annat är ett stort svek.

Jag tycker att vi både ska sätta en tidsgräns, och stoppa det vi inte anser vara lämpligt. Visst leder det i många fall till bråk, men det ingår i jobbet som förälder och går inte att avtala bort.

Statens Mediaråd är enligt min uppfattning överdrivet rädda att ge föräldrar råd och vägledning. Men de säger en riktigt bra sak. ”Vi föräldrar bör ställa oss frågor som forskarna aldrig kan ge svar på vilka normer värderingar och ideologier vill vi föra vidare till våra barn.”

Du skriver att om du förbjuder din son att se filmer som inte känns bra för dig kommer han se filmerna på fritids eller hos vänner. Det kan du dessvärre inte göra mycket åt. Men du har tydligt visat vilka normer och värderingar du har. Det betyder mer än du tror.

Alf B Svensson,
leg psykolog

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS