//tv.dagen.se/vad-gor-vi-med-svartsjukan

Jag är så svartsjuk - hur blir jag fri?

Singelliv Parrelationen

Svartsjuka sliter rejält på ett förhållande och kan förstöra en trevlig kväll, en semester eller ett helt äktenskap om man låter den slå rot. Här är vår expert Laila Dahls tips på hur ni håller den borta.

Vad beror svartsjuka på?

– Svartsjuka handlar ofta om en brist på tillit, en rädsla för att bli övergiven. Ibland grundar det sig i att man blivit fysiskt övergiven, eller känt sig övergiven som barn eller senare i livet. Det finns en sund och en osund svartsjuka. Den osunda handlar ofta om inbillade hot eller katastroftänk, att så fort ens partner visar intresse för andra, betyder det att hon eller han är på väg bort ifrån en. Den sunda svartsjukan handlar om att skydda förhållandet från verkliga hot, som om partnern är överdrivet flirtig på riktigt.

Hur bygger man upp tilliten?

– Prata igenom var ni står, ser till att ha samma mål med relationen. Att ha en avsikt att fortsätta tillsammans ger en grundtrygghet. Finns en otydlighet skapar det otrygghet som kan förstärka svartsjuka.

Hur mycket hänsyn ska man ta om ens partner är svartsjuk?

– Det är viktigt att inte nonchalera den andres svartsjuka. Ibland kanske det räcker med att partnern blir mött i sin känsla. Att anklaga den som är svartsjuk hjälper inte. Det kan också vara bra att prata om varifrån svartsjukan kommer, om det grundar sig i erfarenheter från förr. Sedan behöver man hjälpas åt att bena ut vad som gäller här och nu och vad som tillhör historien. Det är inte bra om svartsjukan kringskär den andres liv. Den som inte är svartsjuk måste också tala om när han eller hon känner sig kontrollerad.

Kan det vara så att den ene flirtar utan att den tänker på det?

– Visst kan det vara så. Vi är ju alla i behov av bekräftelse.

– För att båda parter ska känna sig trygga och fria behöver man gemensamt bestämma var man anser att gränsen går innan till exempel ett glatt samtal övergår i en flirt.

Hur ska den svartsjuke lära sig att kontrollera sin svartsjuka?

– Det mest effektiva är att först jobba med sin självkänsla. Sedan behöver man bli uppmärksam på tankar, känslor och beteendemönster. Om man vet med sig att man när man är på fest är mer upptagen med att övervaka vad partnern gör, än att själv delta i konversationer, får man jobba på att vara mer närvarande, att engagera sig i nuet och inte i vad den andre gör. Och sluta övertolka. Kanske betyder den där blicken man tycker att partnern kastar på någon annan ingenting alls.

– Om man kartlägger vad det är för tankar och falska övertygelser som lätt infinner sig, kan man sedan bestämma sig för att hitta nya, mer konstruktiva övertygelser. Till exempel, istället för att tänka ”hon pratar med en annan, hon tycker säkert att han är snyggare än jag”, bestämma sig för att tänka ”hon pratar med en annan, men det är mig hon är ihop med och som hon älskar. Dessutom är hon ju trevlig med alla, så det är ingen fara.”

Laila Dahls tips till par för att hålla svartsjukan borta:

1) Prata igenom orsakerna till svartsjukan med din partner. Finns det fog för de svartsjuka tankarna?

2) Hitta nya övertygelser istället för de svartsjuka tankarna. Till exempel: Hon är tillsammans med mig och det är mig hon älskar.

3) Sätt upp gemensamma ramar för vad som är okej i ert förhållande.

Läs mer:

ANNONS