Så lär du dina barn att känna empati

Föräldraskap Barnuppfostran

Fixa kärlekens expert ger sju steg på vägen

En procent av befolkningen lider i dag av en narcissistisk personlighetsstörning. De är extremt självupptagna, har ett stort bekräftelsebehov och självhävdelsehov. De är ofta charmerande, men har inga nära vänner eftersom de saknar empati och bara utnyttjar andra för att nå sina egna mål.

Det som oroar mig mest är inte den lilla gruppen utan att allt fler både barn och vuxna har tydliga narcissistiska drag. De är egoistiska och självupptagna och bryr sig inte mycket om andra. Enligt en undersökning av Sara Konrath vid University of Michigan har empatin hos de 14 000 amerikanska collegestudenter man undersökt minskat med 40 procent på 20 år. Minskningen har varit störst de senaste 10 åren. Mycket tyder på att det är så också här i Sverige.

Det finns flera orsaker. Det är svårt att ge det man själv inte har fått. Många föräldrar är i dag så upptagna av den egna karriären, det egna självförverkligande, av att träna och lägga ut bilder på sociala medier att barnen inte får den tid och kärlek de behöver. På många familjecentraler och öppna förskolor har man infört skärmförbud för att föräldrarna ska umgås med sina barn – inte med skärmen. Ungar som blivit behandlade som kungar, som alltid fått stå i centrum, fått igenom sin vilja och inte behövt ta hänsyn till andra får också mindre empati. Jag har visat många lärare en skämtteckning med ett barn på en kungatron, där föräldrarna står nedanför och bugar och bockar. Alla säger att de har många sådana barn i klassen.

Den stress som vi lever under minskar också vår empati. Vi har så fullt upp med att få det egna livspusslet att gå ihop. Vi varken hinner eller orkar bry oss om andra. Vi lever också i ett av världens mest individualistiska länder där det egna självförverkligandet står i centrum. Vill du att dina barn ska bli empatiska och bry sig om andra har jag några enkla tips:

1. Bryr du dig om andra? Då är det större chans att dina barn att också gör det.

2. Säg till dina barn att de ska bry sig om andra och uppmuntra dem när de gör det.

3. Sätt tydliga gränser när dina barn tänker på sig själva, retas och slåss.

4. Prata med dina barn om hur man kan känna sig i olika situationer.

5. Försök få dina barn att identifiera sig med de som har det svårt. Hur skulle det vara om de hade det så?

6. Säg förlåt när du sårat eller kränkt dina barn.

7. Lär dina barn att säga förlåt och gottgöra det de ställt till med.

Gör du det får du inte bara empatiska barn som bryr sig om andra. Du bidrar också till att göra vår värld lite bättre.

Läs mer: Utveckla dina barns EQ

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS