//tv.dagen.se/hjalp-min-partner-vill-andra-pa-mig

"Hon vill ändra på mig hela tiden"

Parrelationen Kommunikation

Klagar hon på hur du klär dig eller­ tjatar han om hur du plockar in i diskmaskinen? Att vilja förändra saker hos varandra är naturligt, men all kritik måste kompenseras med mer kärlek, menar parterapeut Laila Dahl.

– Men hallå, nu är hela hand­fatet fullt av skäggstubb igen!

Så låter det förmodligen ganska­ ofta om morgnarna i svenska hem. När Aftonbladet­ för några år sedan gjorde en undersökning om vad par irriterade sig på hos varandra var skäggstubb i handfatet en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor störde sig på sina mäns beteende.

Män i sin tur, tyckte ofta att deras kvinnliga partner tog för lång tid på sig för att bli klara.

Egentligen är de där små irritationsmomenten i vår gemensamma vardag naturliga, menar parterapeut Laila Dahl. Två individer är ju aldrig exakt lika och det märks när vi lever tillsammans.

– Nästan alla vill ändra på något hos sin partner. Den känslan måste det faktiskt finnas utrymme för i en parrelation.

Gränsen för vad som är okej och sunt för ett förhållande går när den ena parten känner sig ständigt kritiserad av sin partner.

– Då är det dags att tala om saken. Annars finns det risk att den ena börja känna sig kontrollerad, styrd eller ofri.

När Laila Dahl möter par som fastnat i ett beteende där man klagar på varandra för mycket, brukar hon försöka träna dem i att framföra sina åsikter om den andre på ett bättre sätt.

– Man måste få kritisera sin partner, men det är bra att tänka ut hur man säljer in sin irritation.

Hon tar exemplet med att fylla diskmaskinen, ett vanligt vardagsgräl hemma hos många par. Ett dåligt sätt att försöka förändra sin partner i det avseendet är att säga: ”Nu har du ju ställt glasen så här igen, jag sa ju åt dig att inte göra det”.

Detta får den andre att känna sig kritiserad och situationen är som upplagd för gräl. Ett bättre sätt att framföra sina synpunkter är att säga: ”Du, jag är så rädd om finglasen som jag har fått av mormor. Det skulle betyda jättemycket för mig om du kunde ställa in dem på ett annat sätt.”

Då blir det lättare för den andre att inte låsa sig eller försvara sig, utan istället faktiskt höra vad den andre känner och varför just det här var viktigt för honom eller henne.

Ibland möter Laila Dahl par där den ena har en historia av att bli kritiserad. Det kan handla om mobbning i barndomen, eller föräldrar som tryckte ned dem som barn. Eller om tidigare relationer där man hamnat i ett destruktivt mönster.

– Har man en sådan bakgrund är det vanligt att man övertolkar allt, och man blir väldigt sårad av minsta lilla klagomål.

Sådana personer behöver öva på att upptäcka sitt eget kritikfilter, menar Laila Dahl.

–  I stället för att tro att ens partner inte älskar en, så fort den klagar på någon liten sak, måste man försöka lyssna efter vad det egentligen är partnern säger. I stället för att lyssna på sina egna farhågor.

Något annat som är väldigt användbart för alla som lever tillsammans med någon är att alltid försöka ge fem gånger så mycket kärlek, menar Laila Dahl. Det är en princip som hon egentligen hämtat ur en bok om hur man kommunicerar med tonåringar. Men Laila tycker att den fungerar lika bra i par-relationer­.

Att ge fem gånger så mycket kärlek, innebär att man varje gång man framför ett klagomål mot sin partner, måste säga minst fem bra saker innan man påpekar något negativt igen.

– Det här leder till att man ger varandra mer kärlek och att man tänker efter innan man kritiserar sin partner.

ANNONS