//tv.dagen.se/snalla-lyssna-pa-mina-kanslor

Min partner lyssnar inte utan kommer med lösningar

Parrelationen Kommunikation

En känslostyrd vuxen fungerar lite som ett barn som slagit sig. Det kan räcka med att du som partner lyssnar och ger en kram, menar par­terapeut Laila Dahl. I säsongens sista Fixa kärleken handlar det om känslor.

Du kommer hem efter en dålig dag på jobbet. Du är ledsen eller sårad och behöver få vräka ur dig allt du känner på din partner. Men han eller hon är inte alls inställd på att höra på dig. I stället kommer din partner med en lösning.

”Men säg ifrån då”, säger han eller hon, och tänker att saken ska vara ur världen.

Du blir arg och besviken, din partner, som faktiskt tycker sig ha försökt, blir arg och ni grälar. Känner ni igen er?

Enligt parterapeut Laila Dahl är det här en mycket vanlig situation för många par.

–  Ofta beror den här typen av situationer på att den ena personen är mer känslostyrd och yvig i sina känslor än den andre. Den som inte är lika känslostyrd upplever ofta sin partners känsloutbrott som jobbiga. Problemen låter så stora och det kan ta tid att lära sig att den enes känslor ibland är just känslor som bara måste få komma ut.

Laila Dahl har stor förståelse för att det kan vara tufft att förstå varandra när man är så olika. Men det går att lära sig hantera problemet. Lösningen för den som har en känslostyrd partner är dock sällan att leverera lösningar på hans eller hennes problem. Istället ska man, i den mån man orkar, försöka lyssna. Ofta är det nämligen precis det den känslostyrda personen behöver.

– Hon eller han vill bara känna att budskapet har gått fram och att du är intresserad.

Laila Dahl liknar den känslostyrdes behov vid ett litet barn som ramlar och slår sig. Förr sa man ju ofta till barn att de bara skulle upp och hoppa igen. Nu vet man att barn kan behöva någon minut då föräldern möter sitt ledsna barn och blåser lite på det onda. Får barnet bara den omsorgen springer barnet ofta iväg och leker sen.

–  Ganska många av oss vuxna är egentligen likadana. Även om din känslostyrda partner låter väldigt dramatisk, kan det ibland räcka med att du säger vill du ha en kram? Eller, kom och sätt dig en stund så pratar vi om det.

Samtidigt kan en känslostyrd person inte alltid räkna med att ens partner alltid ska klara av det här. Därför måste även den känslostyrde anpassa sig, menar Laila Dahl.

– Tänk på att din partner också kan ha haft en dålig dag, och kanske inte orkar lyssna på ett bra sätt just när du vill tömma ur dig allt. Säg i stället: ”I dag har jag varit med om något jobbigt och jag behöver prata. När passar det dig?”

Då har man en bättre chans att mötas på riktigt när man väl sätter sig ned tillsammans. För att mötas är viktigt, menar Laila Dahl.

– Risken är annars att man kommer allt längre ifrån varandra, och då finns det risk att båda till slut känner sig ensamma.

ANNONS