Så påverkar din barndom ditt kärleksliv i dag

Singelliv Parrelationen Sex och närhet

Rota i ditt förflutna!, råder experten. ”Antingen kan du använda kartan du har över ditt liv, eller så kan du köra i blindo”.

– De flesta blir förvånade när de upptäcker att många av de problem vi upplever i våra relationer i dag har att göra med bagage från vår barndom, säger Fixa Kärlekens relationsexpert Laila Dahl.

Lika förvånande kan det vara att upptäcka hur mycket vi faktiskt kan påverka det, bara vi blir medvetna om det.

Så vi har liksom anledning att rota lite i vår barndom?

– Ja verkligen! Jag tänker att det är lite som med en karta, antingen kan du använda kartan eller också kan du köra i blindo, säger Laila.

I en parrelation kan det till exempel hända att en partner i ena stunden vill agera stark, självständig och klara sig själv medan hon i nästa stund blir sur för att hon inte får hjälp och stöd. Hur hänger det ihop?

– Jag tänker att hon tidigt har fått lära sig att axla ansvar och blivit väldigt duktig på att identifiera sig med den rollen. Hon har behövt vara stark och självständig för att överleva och då är oberoendet ett ganska starkt mönster som fortsätter genom livet, säger Laila.

Men att leva i en relation med inställningen att ensam är stark har ingen positiv inverkan på relationen.

–  Resultatet kan bli att hon kämpar på för att bli starkare och starkare medan han känner sig utanför och inte delaktig, eller helt enkelt försvagas därför att hon tar så mycket ansvar.

Å andra sidan, att skapa ett starkt beroende är inte heller så bra. För att en parrelation ska vara stark och sund behöver båda parter ha ett starkt själv, man måste kunna stå på egna ben och vara en egen person. Men man måste skilja på vad som är beroende och vad som är att behöva varandra.

– Att göra sig beroende av varandra är ingen idealsituation, även om det låter väldigt romantiskt att säga jag kan inte leva utan dig. Men i ett förhållande behöver vi också kunna säga jag behöver hjälp eller nu orkar jag inte. Man behöver skapa en teamkänsla. Att säga jag behöver dig är bra för förhållandet, förklarar Laila.

Det behövs alltså både självständighet och teamkänsla för att ett förhållande ska fungera. Både ’jag kan själv’ och ’jag behöver dig.’

Men vad ska jag göra om jag har kört fast i ett mönster där jag alltid försöker vara stark och klara allt själv samtidigt som jag känner mig utelämnad och ensam?

– Då behöver du bli medveten om att det här kan ha att göra med din barndom. Överdriven självständighet kanske var ditt sätt att överleva när du var barn. Men nu är du i ett förhållande med en person som älskar dig och som vill bli insläppt. Nu behöver du inte kämpa så hårt.

Och om jag är personen i förhållandet som längtar efter att bli insläppt och behövd?

–  Då får du träna dig i att inte ta på dig anklagelsen när din partner säger jag vill göra det här själv och sedan klagar på att du inte ställt upp. Förklara att hädanefter får du vara tydligare med om du vill klara dig själv eller om du verkligen vill ha hjälp.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS