Säg till barnen att skolan är viktig och rolig

Tonåringar Barnuppfostran

Nu börjar skolan igen och det har blivit dags att tänka på läxor, prov och betyg. Du som förälder är viktig för att ditt barn ska lyckas. Det menar psykolog Alf B Svensson.

Det har varit ett långt sommarlov, men nu börjar skolan, och skolan måste tas på allvar. Det behöver både barn och föräldrar i Sverige inse, menar Alf B Svensson, psykolog med många års erfarenhet av möten med barn och familjer i skolåldern. Han tror att det svenska curlandet har lett till att många föräldrar tycker det är svårt att ställa krav på att barnen ska anstränga sig:

– I vissa familjer har barn vaggats in i en tro att allt ska vara roligt. Men vi som vuxna gör barnen en björntjänst om vi inte också lär dem att man ibland måste spotta i näven. Och där kommer skolarbetet in.

Att våra barn får en bra utbildning är i dag viktigare än någonsin, menar Alf B Svensson. Och föräldrars inställning till barnens skolarbete kan spela en avgörande roll för hur de lyckas i skolan.

Läs mer: Fråga: Hur stöttar du dina barn i skolan?

 

– Forskning visar att föräldrars inställning och förväntningar ofta spelar större roll än både lärarens skicklighet och klassens storlek. Det här kommer sällan fram i debatten om den svenska skolans brister.

Det har också visat sig att barn med högutbildade föräldrar ofta lyckas bättre i skolan. Men huvudanledningen till det är inte att deras barn är mer begåvade, eller att föräldrarna är bättre på att läsa läxor med barnen.

– Den stora skillnaden är att högutbildade föräldrar har en positiv inställning till utbildning. Att man säger till barnen att utbildning är viktigt. Och det kan alla föräldrar göra.

Alf B Svensson hänvisar till det råd som chefen för PISA-undersöknignarna gav föräldrar när han besökte Sverige för några år sedan.

– Han menade att man i stället för att fråga sina barn om de haft roligt i skolan ska fråga dem vad de lärt sig i skolan.

Ett annat tips är att hjälpa barnen med en viss struktur på dagen, även efter att skolan är slut.

– Avsätt tid då de inte får sitta vid någon skärm och då de ska ägna sig åt läxor.

De allra flesta barn behöver också hjälp och påminnelser från sina föräldrar för att hålla ordning och plugga till veckans prov och läxor, åtminstone tills de börjar i sjunde klass. Vissa behöver hjälp med sådant ända upp i gymnasiet.

Föräldrar bör också vara tydliga med att man förväntar sig att barnen gör sitt bästa i skolan. Förväntningarna måste anpassas till varje barns talang och kapacitet. Som förälder bör man fundera över vilka krav som är rimliga att ställa. Ibland kan det också vara bra att stämma av med personer i omgivningen som känner barnet, för att höra om de tycker att du ställer rimliga krav.

– Ett av mina barn hade särkilt lätt för sig i skolan, och till honom sa vi att om han inte låg på topp i de flesta ämnena hade han varit slö. Men för ett barn som har det tufft i skolan räcker det kanske att ha målet att bli godkänt.

Sedan måste man givetvis vara noga med att inte pressa sina barn för hårt.

– Om du som förälder vet med dig att du är högpresterande och att ni hemma hos er har en atmosfär av att man ska vara duktig, bör man vara extra medveten om detta. Till de barn som redan presterar sitt bästa bör man vara noga med att inte främst berömma deras insatser, utan i stället berömma dem som person, menar Alf B Svensson.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS