Dogge Doggelito: Barnens talanger är gåvor från Gud

Föräldraskap Barn och tro Barnet mår dåligt

Alldeles särskilt älskar jag framfusiga barn.

Alla som känner mig vet att jag är troende. Allra starkast känner jag guds närvaro när jag skapar musik och när jag sjunger. Det är också en av de stora anledningarna till att jag aldrig kommer att lägga micken på hyllan. Genom musiken kommer jag närmare Gud. Det är som att ha en direkt kanal till Guds kärlek. Guds kärlek tar över mig, öppnar alla mina sinnen och känslor och tar fram de skarpaste tankarna som sedan blir musik i folks högtalare.

Jag är helt övertygad om att alla människor som har en talang och vågar tro och satsa på den kan fyllas med energi av guds kärlek. Därför är det så viktigt att barn och ungdomar får odla sina talanger. Vi som vuxna förebilder­ har som uppgift att få dem att våga satsa på sina talanger. Gud har skickat oss till jorden med ett kall, ett syfte och genom våra talanger kan vi uppfylla det vi är ämnade att göra. Tyvärr har jag träffat så många människor genom åren, som inte har följt sitt kall, sin talang, och som på grund av det är djupt olyckliga. Många gånger är det andra som har fått dem att inte våga. Människor i deras omgivning har avrått dem:

– Nej, du kan inte försörja dig som dansare, nej du kan inte rappa, nej du kan ju knappt svenska, nej du är för kort, nej du är för lång, nej du är för tjock, nej du är för ful, nej, nej, nej, har de fått höra.

Till slut går andras negativiva inställning in i människans själ och förvandlas till egna rädslor. På vägen glömmer de bort vad hjärtat ville och lägger talangen som gud gett dem på hyllan.

Ni som har upplevt det vet att det är en mörk väg att vandra. Som att ständigt gå i motsatt riktning. Ditt hjärta pekar åt ett håll och du går det motsatta. Redan när barnen är små, oavsett om det är dina eller andras, ska du uppmuntra dem precis som Gud uppmuntrar oss, att utforska talangerna som de bär på. Att utan krav och utan måsten bara fritt få utforska, så att när de kommer upp i tonåren utvecklat talangen. Våra talanger är gåvor från Gud och det är vårt ansvar att odla dem.

När man utövar sin talang fylls kroppen av en oändlig kärlek, som gör att kropp och sinne mår bra. Det här tror jag gäller även för dem som inte är troende. Om alla människor skulle följa sitt kall skulle ondskan minska radikalt.

Genom mitt yrke får jag träffa många barn och jag älskar att lyssna på deras ärliga frågor och svar. Alldeles särskilt älskar jag framfusiga barn, som inte är ett dugg rädda för att ta för sig, även om de har föräldrar som tycker att de tar för mycket plats. Då brukar jag prata med föräldrarna och förklara att deras barn gör helt rätt. Det gör föräldrarna stolta. Genom barnens mod att leva ut sin talang kan även vi vuxna se Guds närvaro.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS