//tv.dagen.se/hjalp-vi-har-olika-drommar

Vad gör ni när vi vill helt olika saker med livet?

Parrelationen

Den ena vill flytta utomlands och den andra stanna hemma. Den ena hoppas få massor av barn och den andra vill inte ha några alls. I dag handlar Fixa kärleken om att ha olika drömmar.

Kärleken övervinner allt, står det i bibeln. Men hur gör man, när man trots att man älskar varandra är på väg åt olika håll i livet? Enligt parterapeut Laila Dahl är det inte helt ovanligt att par som varit gifta ett tag söker terapi eftersom man upptäckt att ens drömmar inte stämmer med varandra.

–  Under nyförälskelsefasen är det många som väljer att bortse från att ens partner vill leva ett annat liv än man vill själv. Man går in i ett önsketänkande om att den andre ska ändra sig med tiden. Men så gör den inte det, och så småningom slås man av verkligheten.
Se hela programmet här.

För vissa par kan det också handla om att en av parterna har fått klart för sig vad man drömmer om, först efter att man gift sig. Om man då märker att det låser sig så fort man försöker prata om det, är det lätt att man sedan undviker att ta upp frågan igen. Många par är också rädda för att ta upp frågan om framtidsdrömmar, eftersom man känner sig osäker på vad som ska hända om man inte kan hitta en gemensam väg framåt.

– Att tiga och bara låta tiden gå, kan leda till bitterhet, skuldkänslor och avståndstagande i relationen.

Även om situationen verkar omöjlig att lösa kan det göra stor skillnad att bara våga prata, tror Laila.

– Genom att prata med varandra mjukar man upp frågan. Man bryter tystnaden och släpper in varandra i sina rädslor. Det ökar närheten.

Den som bär på drömmen behöver få känna att man inte blir nonchalerad av sin partner. Att partnern är beredd att lyssna på ens dröm.

Den som inte delar drömmen kan också komma vidare genom att verkligen lyssna på sin partner.

– Ställ följdfrågor och våga lyssna färdigt på din partners drömmar. Bidra med idéer och tänkbara alternativ utan att köra över drömmen helt. Det kan faktiskt hända att man upptäcker att man ändrar sig och kan tänka sig att dela drömmen.

Ibland kan det vara bra nysta i vad det är den andre verkligen längtar efter. Är det karriär, eller äventyr? Om man vågar fundera på det sättet, kan man ­ibland hitta kompromisser som gör att den gemensamma tillvaron passar båda parterna.

– Eller också hittar man ett helt nytt, ännu bättre alternativ som passar båda, säger Laila Dahl.

Ska man ge upp alla sina drömmar för sin partners skull?

–  Om drömmen gäller vem man vill vara som människa, eller vad man vill åstadkomma med sitt liv och det inte stämmer överens med hur partnern vill leva, är det svårt. Då gäller det att inte hamna i förnekelse kring detta.

Men ändå, med öppenhet i en relaltion kommer man långt, menar Laila Dahl. Särskilt om båda parterna är beredda att göra vissa kompromisser. Det är också viktigt att man turas om och anpassar sig, så att det inte bara är den ene som ger efter.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS