Maria Furusand. Visa

Föräldrar, prata inte bara om Gud som en pappa

Barn och tro

För att barn ska få en gudsbild som håller behöver söndagsskolan lyfta Bibelns berättelser på ett nytt sätt. Det menar pastor Maria Furusand.

Först spelar man upp ett drama om Sackaios i trädet. Sedan ger man barnen en liten sensmoral som handlar om hur vi ska vara som Jesus och umgås med alla.

Är du söndagsskoleledare? Känner du igen dig? Det gör Maria Furusand, pastor i Folkungakyrkan i Stockholm med inriktning mot barn och familj. Hon menar att vi allt för ofta enbart använder Bibeln för att ge barn god moral.

–  Det är inte fel, för vi måste ju lära barnen att vara bra kompisar. Men vi får inte glömma att bibelberättelserna först och främst vill lära oss om hur Gud är. Det gäller även för barn.

Det var när Maria Furusand själv deltog i en brittisk serie med bibelstudium som var riktat till vuxna, som hon fick inspiration till ett nytt sätt att tänka:

– I de här studierna gick man igenom bibelstället och sedan var alltid den första frågan ”Vem är Gud i den här berättelsen”. Det lärde mig mycket om hur man kan visa Gud för barn också.

En berättelse som Maria gillar att vända på är berättelsen som vi alltid kallar för ”Den förlorade sonen.”

– Testa att berätta den för barnen som ”Den springande pappan” i stället. Då får barnen se en Gud som springer emot oss. Och som längtar efter oss.

Att ge barnen bilden av en Gud som längtar efter människan är viktig tror Maria Furusand. Därför vill hon också uppmuntra ledare att ge barnen den stora frälsningsberättelsen som går genom Bibeln, och inte enbart enskilda berättelser ryckta ur sina sammanhang.

– Låt barnen förstå hur Gud genom hela historien har försökt upprätta kontakten som bröts när människan valde att gå sin egen väg. Berätta om hur Gud skickade profeter och kungar och så till slut Jesus. Allt för att Gud ville ha kontakt med oss.

Med detta som bakgrund kan man också berätta om att Jesus dog och uppstod för oss.

–  Genom berättelsen om korsfästelsen kan barn förstå att kristen tro inte handlar om prestation utan om en Gud som var beredd att dö för oss.

Vilka ord ska man använda för att beskriva Gud för barn?

– Jag tycker att den klassiska bilden av Gud som en god förälder är bra. Vissa barn har dåliga erfarenheter av föräldrar som inte ska förknippas med hur Gud är. Men nästan alla barn har stött på någon vuxen som visat dem kärlek. Då får man hjälpa dem att relatera till dessa.

Barnen behöver också få flera nyanser av Gud, menar Maria Furusand.

– Att enbart använda bilden av Gud som en snäll pappa räcker inte. För var är den där snälle pappan när livet blir svårt?

Därför vill hon också att barn ska förstå Guds helighet. Maria Furusand är inte rädd för att använda sig av stora ord som ”allsmäktig” och ”frälsare”.

– Om man tidigt får höra att Gud är allsmäktig blir det också lättare att genom livet acceptera att man inte alltid kommer att förstå honom. Då blir gudsbilden och tron mer hållbar.

Även föräldrar kan göra mycket för att ge barn en god gudsbild, menar Maria Furusand. Hon tror på mammor och pappor som visar att Gud inte bara finns i kyrkan.

– Jag älskar ordet köksbordskristendom. Hemma i min egen familj ser vi till att prata om både högt och lågt vid köksbordet och då pratar vi också tro.

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS