Jeanette Ingemarson, projektledare inom Pingst. Visa

Våga blanda olika åldrar

Tonåringar Barn och tro

De äldre fikar vid sitt bord och singlar vid sitt. Barnfamiljer tar en ståkaffe i kyrkans lekrum och tonåringarna kommer inte ens på gudstjänsten. Eller? Hur skapar man en kyrka där människor i olika generationer möts, på riktigt?

Vi har hört det sägas från talarstolar och i predikningar. Kyrkan är unik i dag. Det finns inte så många platser kvar i samhället där olika åldrar möts på samma villkor.

Samtidigt är även folk i kyrkan vanliga människor, med olika önskemål och behov och inte heller här går mötet mellan unga och äldre friktionsfritt. Det är lätt att fastna i låsta lägen där olika åldersgruppers intressen krockar och så blir mötet mellan generationerna enbart en kamp om uttryck och lokaler. Samtidigt drömmer nästan alla som är med i en församling om en gemenskap som är annorlunda. Där vi korsar gränser och finns till för varandra.

När Jeanette Ingemarson, i dag projektledare inom Pingst, studerade teologi och ledarskapsfrågor vid Johannelunds teologiska högskola bestämde hon sig för att titta närmre på hur församlingsledare runt om i Sverige arbetar med de här frågorna.

– Min nyfikenhet väcktes när jag själv arbetade som barnpastor i en pingstkyrka strax utanför Stockholm. Då insåg jag både vilka möjligheter vi som kyrka har, men också vilka svårigheter det kan innebära när alla åldrar kommer samman.

Den bibliska grunden är ju lagd, menar Jeanette.

–  Vi är varken jude eller grek, slavar eller fria. Då måste det också vara meningen att vi ska mötas över generationsgränserna.

I arbetet med avhandlingen samtalade Jeanette Ingemarson med fem olika pastorer verksamma i församlingar med stor åldersblandning kopplade till Pingst, Equmenia eller Evangeliska frikyrkan. En sak som flera av pastorerna betonade var vikten av att flera generationer får plats inom församlingsledningen.

– En pastor menade att han själv ofta behöver ta rollen som den som ger erkännande för den yngre generationens sätt att tänka. Den äldre generationen har ofta lättare att hänga med i en förändring om pastorn hjälper till att motivera varför man behöver göra förändringen.

Ingen av de församlingsledare som Jeanette Ingemarson talat med säger sig ha funnit den perfekta gudstjänstformen som passar för alla åldrar. En sådan gudstjänst verkar helt enkelt inte finnas. Det verkar snarare vara i just den insikten som generationsförsamlingen behöver landa.

– Som en pastor sa, vi kommer aldrig att kunna enas om en form där alla gillar allt, men jag tror att vi kan finna en slags frid i det.

Något som man också betonar är vikten av att olika åldrar tar ansvar och är delaktiga i gudstjänsten. Det gör att fler kommer.

Det allra viktigaste i arbetet för att få människor att korsa generationsgränserna i församlingen är att vi påminner varandra om vilken rikedom vi faktiskt kan vara för varandra, menar Jeanette Ingemarson.

– Tänk bara på alla exempel om vänskap mellan unga och äldre i Bibeln. Mose och den yngre Josua, Noomie och hennes svärdöttrar Rut och Orpa. Berättelserna om dem inspirerar mig.

Läs mer: Tio tips för att göra församlingen till en träffpunkt för alla åldrar

Kommentera

Logga in eller registrera dig för att delta i diskussionen
ANNONS